Kronoberg

Få aborter i Kronoberg

Kronobergs län är det län i Sverige där det görs minst antal aborter, det visar statistik från Socialstyrelsen som sammanställt abortsiffrorna för 2009.

Siffrorna visar också att antalet aborter i Sverige sjönk under 2009 för första gången sen 2004.
Totalt avbröts 37 524 graviditeter under fjolåret i landet, två procent färre än 2008. Bland tonåringar minskade aborterna med 7,8 procent.
Socialstyrelsen konstaterar att trenden med ökande antal aborter sedan 2004 är bruten.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se