Växjö

Nya turer kring Mjödnerhuset i Växjö

Stiftelsen som i flera år planerat ett militär-museum i det gamla kårhuset Mjödner i centrala Växjö ger inte upp. Nu vill man bygga parkeringsplatser bakom huset och begär att kommunen ändrar detaljplanen.
Tveksamt, säger kommunpolitikerna.

Det var många år sedan stiftelsen Kungliga Kronobergs Regementes Museum köpte fastigheten med hjälp av pengar från försvarsmakten och tanken var att huset ska inrymma samlingar från det gamla I11-omådet.
Men ännu finns inget museum klart och turerna kring det här huset har varit många och i dag står det anrika gamla huset fortfarande tomt, nedklottrat och med ett stålstaket runt tomten. Bland annat fattas pengar att färdigställa muséet, sa ordföranden i stiftelsen Björn Swärdenheim i radion året.

Nytt bygglov

Eftersom det gick så trögt med bygget fick stiftelsen inte heller förlängt bygglov av kommunen, men nu gör man ett nytt försök.
Dels har man sökt ett nytt bygglov för ombyggnad i själva huset, men har andra kreativa lösningar på gång.
På tomten bakom själva huset vill stiftelsen nu bygga parkeringsplatser och har nu bett kommunen ändra detaljplanen för att möjliggöra det. Exakt varför man vill bygga parkeringar framgår inte av ansökningshandlingarna.

Vill inte ändra detaljplan

Men från kommunpolitikernas sida finns inget intresse att ändra detaljplanen för tomten där det också finns en byggrätt.
Ärendet ska upp i byggnadsnämnden i juni och ordföranden folkpartisten Nils Fransson tror att politikerna säger nej:
– Här kan bli cirka 20 parkeringsplatser och jag känner inte det som ett angeläget projekt, säger Nils Fransson.
Vi har sökt Björn Swärdenheim för en kommentar utan att lyckas.

Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sr.se