ljungby

Damm kan rivas

Högsta domstolen, HD, säger nej till att pröva rivningen av en kraftverksdamm i Önne och mellan sjöarna Unnen och Bolmen, på gränsen mellan Hylte och Ljungby.

Ägarna till dammen menar att den är olönsam och vill lägga ner den. Men flera fastighetsägare vill att den drivs vidare bland annat för att fisket annars drabbas negativt. Flera instansers beslut i ärendet har överklagats till HD av de närboende. Men HD tar inte uppärendet och Miljööverdomstolens beslut att dammen kan rivas gäller därmed.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se