Åsnen

Kronobergs första nationalpark dröjer

Idag firas Nationalparkens dag i Sverige och runt om i Europa. Men arbetet med att skapa Kronobergs första nationalpark, en nationalpark i Västra Åsnens ö-värld, går långsamt.

Än är inte det exakta området bestämt och arbetet försvåras ytterligare av att marken ägs av flera olika privata markägare. Så i dagsläget vet ingen när nationalparken kan stå klar. Rolf Lövgren jobbar på Naturvårdsverket.

– Det tar tid att genomföra en nationalpark, det är mycket förberedelser som krävs, säger Rolf Lövgren på Naturvårdsverket.

Men just nu finns det varken projektplan eller tidsplan?
– Idag finns det inte utan det är vad vi ska försöka åstadkomma under året.

Den planerade nationalparken i västra Åsnen tillhör ett av tretton områden i landet som Naturvårdsverket vill göra till nationalpark.

Området är intressant eftersom det inte finns något liknande nationalparksområde i insjölandskap. Västra Åsnen prioriteras också eftersom alla berörda kommuner är positiva till projektet.

Men trots det går arbetet mycket långsamt. Området ägs av flera olika privata markägare och för att en nationalpark ska kunna bli av måste den här marken köpas av staten. Men Rolf Lövgren tror och hoppas att övertagandet av marken kommer gå bra. I nuläget koncentrerar sig Naturvårdsverket på en annan sak.

– Framförallt är det inte bestämt än hur avgränsningarna av området ska se ut. Vi har en grov skiss men det måste studeras i fält och göras en bedömning vad som blir bra här i flera avseende, när det gäller tillgänglighet till området och vilka naturvärden man ska kunna ringa in.

När tror du det kan bli verklighet med en nationalpark?

– I bästa fall tre år men förmodlingen längre tid.

Jaqueline Balcer Bednarska
jaqueline-balcer.bednarska@sr.se