Växjö

Politisk strid om kameror

Kameraövervakning inne på skolor har vållat politisk strid i Växjö. Det handlar om en policy för hur sådan kameraövervakning ska få gå till. Den borgerliga majoriteten i skol- och barnomsorgsnämnden har sagt ja till policyn. Men Socialdemokraterna sa nej.  

– Policyn är alldeles för otydlig och går att tolka på flera olika sätt. Som den är skriven i dag skulle det gå att sätta upp kameror på väldigt många ställen, säger Martin Edberg (S) som är vice ordförande i nämnden.

Martin Edberg menar också att kameraövervakning inomhus i skolor som sådan är mycket tveksam eftersom elevernas skolplikt med nödvändighet gör att eleverna blir filmade. Det är något som inte går att välja bort.

Patric Svensson är folkpartistisk ordförande i nämnden, och han håller inte med om kritiken om policyns otydlighet.

– Den ger klara besked om vad en rektor måste göra för att sätta upp övervakningskameror inne i skolan. Oppositionen har haft alla möjligheter att påverka förslaget till policy, men den har bara yrkat på avslag, säger Patric Svensson, som inte tycker det är bra med kameror men menar att de ibland är nödvändiga.

Än så länge är det bara Fagrabäckskolan i Växjö som har övervakningskameror inomhus.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se