Växjö

Fejkade svar gör skola till mobbingskola

Kronoberg skola i Växjö är en av de skolor där det förekommer allra mest mobbning i hela Sverige. Det är vad som går att uttyda av den enkät som Folkhälsoinstitutet låtit göra bland eleverna.

Men det här håller varken rektorn eller eleverna med om. Enligt dem grundar sig enkäten på fejkade svar.

– Enligt undersökningen skulle det finnas otroligt massa mobbning som inte vi har sett och som inte kamratstödjarna har sett. En hel del av eleverna säger att det var en grupp elever som med flit fejkade sina svar, så att det visar att de mår hemskt dåligt psykist, att deras hemförhållanden är urusla och att det är väldigt mycket mobbning på skolan.

Det säger Kronoberg skolans rektor Niklas Möller. Niondeklassaren Maja Strömberg ger inte heller mycket för Folkhälsoinstitutets resultat. Hon och håller med om det som rektorn säger.

– Ja, jag skulle vilja säga till en viss del. Det är nog inte mobbing i lika stor grad som det framkom i undersökningen, så mycket mobbning har vi inte. Det var många som tog det här oseriöst, för det var väldigt konstiga och barnsligt formulerade frågor tycker jag. När många tar det oseriöst på en så här liten skola blir det väldigt lustigt resultat.

Freja Wessman och Elin Erensjö går också på Kronoberg skola.

– Jag tror verkligen inte det är den elfte värsta skola i landet när det gäller mobbning, säger Freja Wessman.

– Mobbning förekommer på alla skolor och vår skola är väl bra. Dom tar ofta tag i saker väldigt fort, våra lärare. Det säger Elin Erensjö.

Som skola är ni väldigt beroende av att det finns elever som vill gå där. Kan det vara så att ni försöker dölja att det finns mobbning på er skola?

– Vi försöker inte skyffla något problem under mattan. Att vi skulle höra till dom värsta skolorna i landet, det är nog att ta i.

Jaqueline Balcer Bednarska
jaqueline-balcer.bednarska@sr.se