Kronoberg

Dag för biologisk mångfald

I dag, 22 maj, är det den internationella dagen för biologisk mångfald.

Biologisk mångfald handlar om att bevara växt- och djurarter för framtiden, men också om variationen inom arterna och olika ekologiska miljöer, som vissa skogar. Och hoten mot den biologiska mångfalden gäller i högsta grad också Kronobergs län, säger Jonas Hedin, ekolog vid länsstyrelsen.

– Det finns en så kallad rödlista över hotade arter i landet och här i Kronobergs län finns omkring 560 av de arterna. Vi har dessutom många arter som är riktigt på fallrepet, som mosippan, som vi arbetar speciellt med, och mer kända arter kanske, som uttern, säger Jonas Hedin.

Det är FN som proklamerat 2010 som den biologiska mångfaldens år. De flesta av världens länder har nämligen skrivit under ett mål om att i år så ska utrotandet av växter, djur och svampar ha upphört.

Men läget är fortsatt kritiskt. Jonas Hedin menar att ovanliga arter i vissa naturliga miljöer som är på tillbakagång måste hjälpas på traven och det krävs ett nytt sätt att tänka.

– Om vi tar ängsmarker till exempel, så tror jag att vi måste restaurera kraftledningar och vägrenar för att återfå miljön som tidigare fanns i våra ängs- och naturbetesmarker. De räcker inte med att bli bättre på att skydda de miljöer där de riktigt hotade arterna finns, säger Jonas Hedin.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se