Alvesta

Kommunen har kartlagt behovet av anhörigstöd

Många äldre vårdar anhöriga i hemmet utan att få hjälp. För att kartlägga behovet av anhörigstöd har Alvesta kommun under våren skickat ut ett brev till alla som fyller 75 år under 2010.

"Vi vill nå ut till dig som ger stöd, omsorg och vård till en närstående person i hemmet och erbjuda kontakt med kommunen..." Så står det i brevet från Alvesta kommun som har sprättats upp bland årets 75-åringar.

Av de 150 som fick brevet, svarade 57 och sju av dem ville ha någon slags hjälp. Det berättar Susanne Ek-Lundh som jobbar med att samordna närståendestöd inom kommunen.

– Utifrån det får de en kontakt med en biståndshandläggare som kan ge dem information om hemtjänst och anhörigstöd, berättar hon

Nya anhörigvårdare
Det mest positiva enligt Susanne Ek-Lundh är att flera anhörigvårdare som kommunen inte kände till har hört av sig. Många låter bli att ta kontakt med kommunen eftersom de själva inte inser att de faktiskt är anhörigvårdare. Det är en roll som ofta kommer smygande.

– Om vi frågar om de är anhörigvårdare så svarar de nej, men när de sedan beskriver hur de vårdar sin maka eller maka är det oerhört mycket de gör.

Många ovetande om stöd
Att kartlägga behovet av till exempel anhörigstöd genom att skicka ut brev, började Alvesta kommun med förra året och reaktionerna har varit positiva.

– O ja, det är övervägande positivt. Många vet inte vilken hjälp och stöd de kan få, säger Susanne Ek-Lundh.

Anna Tigerström
anna.tigerstrom@sr.se