Kronoberg

Ingen kontroll av grisgårdar

Sedan länsstyrelsen tog över djurtillsynen från kommunerna för snart ett och ett halvt år sedan har det inte gjorts en enda planerad kontroll hos någon av de grisproducenter som finns i Kronoberg.

– Vi har gjort två oanmälda kontroller efter anmälan från två slakterier, det är vad vi har gjort, säger länsveterinären i Kronoberg, Fredrik Holm.

Men vad vet ni om hur det ser ut på grisgårdarna i Kronoberg?

– Det vet vi inte eftersom vi inte har varit där, men vi tror att det är bra på de här gårdarna.

"Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom", står det i Djurskyddslagen. Och det är numera länsstyrelsens ansvar att se till så att lagen följs. Men sedan länsstyrelsen tog över ansvaret för djurtillsynen från kommunerna den 1 januari 2009, så har alltså bara två av de 20-talet stora och flera små grisproducenter som finns i Kronoberg kontrollerats. Och Fredrik Holm förklarar det med resursbrist.

– Dels har vi haft för lite personal och dels är vi en ny organisation som det tar tid att komma in i.

Vad kan det få för konsekvenser att kontrollen är så dålig?

– Har vi inget förebyggande arbete kan det ju dyka upp enstaka vanvårdsfall, säger Fredik Holm.

Resursbristen på landets länsstyrelser har diskuterats under lång tid, och redan för över ett år sedan varnade den biträdande länsveterinären i Kronoberg för att kontrollerna inte skulle hinnas med. Nu är länsstyrelsen på gång att anställa två nya djurskyddshandläggare, och enligt Fredrik Holm kommer länsstyrelsen under hösten att göra fler kontroller.

– Vi kommer att prioritera och lägga den arbetstiden på planerade kontroller, säger han.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se