Älmhult

Protester mot Stena Aluminium

Många protesterar mot företaget Stena Aluminiums ansökan om att fördubbla sin verksamhet. Sextio personer och den närliggande förskolans föräldraförening har lämnat synpunkter till Länsstyrelsen innan remisstiden gick ut i torsdags.

Företaget som återvinner aluminium är beläget i centrala delarna av Älmhult. Många boende är oroliga att den fräna lukten, som redan idag upplevs i området, kommer att bli ännu värre om Stena Aluminium får lov expandera.

Många oroade
"Min familj har upplevt så stora obehag och känt så stor oro för hälsovådliga effekter av fabrikens verksamhet att vi känt oss tvungna att hålla barnen hemma från skolundervisningen och till sluta byta deras skola."
"Vi vill att bolaget ska flytta verksamheten till en av kommunen anvisad plats för miljöstörande industriverksamhet."
"Gemö/Linnéskolan i Älmhult ligger 50 meter från Stena Aluminium! Föräldraföreningen på Montessoriskolan har i många år arbetat med att få företaget att komma till rätta med sina luktproblem men ingenting har hänt!"
De är några av dom synpunkter som lämnats in till Länsstyrelsen.

Kommunen vill se långsiktig lösning
Som vi tidigare rapporterat så vill Älmhults kommun se en långsiktig lösning av frågan. Kommunen tycker att det är av nationellt intresse med en väl fungerande fabrik för återvinning av aluminium. Så om företaget själva inte har råd att flytta fabriken från centrala Älmhult så borde staten ingripa och skjuta till pengar.
Om Stena Aluminium får rätt att utöka sin verksamhet eller inte, det blir klart tidigast i höst men det kan mycket väl dröja längre än så enligt Länsstyrelsens handläggare Robert Rosenqvist.

Jaqueline Balcer Bednarska
nyheter.kronoberg@sr.se