Kronobergs län

Dyrare småhus i Kronoberg

Priserna på småhus i Kronobergs län har höjts markant med sju procent under årets andra kvartal jämfört med det första kvartalet, det här visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.

Det är ett län i landet där priserna har ökat mer under andra kvartalet än i Kronoberg, det är på Gotland, där ökade priserna mest, med 13 procent.

I hela landet har småhuspriserna, i genomsnitt, ökat med två procent. Men i Halland, Jämtland och i Gävleborg har priserna på småhusen minskat.