Lessebo

Företag i Lessebo kommun får kritik

Ett företag i Lessebo kommun får kritik av Arbetsmiljöverket. Det var efter en inspektion som det uppmärksammades en rad brister i bland annat riskbedömningen hur dom hanterar gaser och kemiskt farliga ämnen.

Dessutom förvaras farliga kemikalier tillsammans och vid olycka skulle detta kunna innebära fara för personalen.

Nu ska företaget innan den första november i år komma tillrätta med dessa brister och meddela Arbertsmiljöverket.