Ljungby

Korttidsboende i Ljungby Lex Maria-anmäls

En 85-årig man på ett korttidsboende i Ljungby kommun fick inte den medicin han skulle ha och blev uttorkad under sin vistelse där.

Nu har kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska Roma Lundh anmält händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Den 85-årige mannen vistades på ett korttidsboende i Ljungby kommun. I slutet av maj slog anhöriga larm om att han inte fick en del av den smärtstillande medicin han skulle ha. Enligt de anhöriga fick mannen inte heller tillräckligt med mat och vätska. Han fördes till lasarettet och där kunde man konstatera att han var uttorkad.

Ser mycket allvarligt på händelsen
Roma Lundh konstaterar att mannen har lidit av det som hänt och hon ser mycket allvarligt på det, säger hon. Hon har nu gjort en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Enligt Roma Lundh är bristen på sjuksköterskor på korttidsboendet en av anledningarna till att det här kunde hända.

För att klara sommaren har extra omsorgspersonal tagits in på korttidsboendet och den sjuksköterska som finns har också gjorts mer tillgänglig, men det räcker inte på sikt. Därför föreslår Roma Lund att socialnämnden under hösten ser över hela sjuksköterskeorganisationen i kommunen.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se