Tingsryd

Bristande arbetsmiljö på företag i Tingsryd

Företaget Tingtech i Tingsryds kommun måste se över sina lokaler efter att Arbetsmiljöverket ställt krav om förbättringar.

Det var vid en inspektion som Arbetsmiljöverket bland annat anmärkte på ventilationen i lokalerna, samt påpekade att det saknades information om hur vissa av kemikalierna som hanteras på företaget ska hanteras.

Bristerna ska vara åtgärdade och redovisade innan den första september.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se