Lessebo

Hotas av vite- hade för många djur

Länsstyrelsen begär att Förvaltningsrätten ska döma ut ett vite på 10 000 kronor för en djurägare i Lessebo kommun. Det visade sig att ägaren hade fler djur än vad hon var tillåten att ha.

Djurägaren har tidigare fått flera förelägganden när det kommer till utgödsling, utegångshästar utan skydd och hov och klövvård.

2002 förbjöds kvinnan att ha fler än fem hästar, men vid kontrollen hade djurägaren fler.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se