Kronoberg

Många asylsökande försvinner

Ungefär hälften av de som söker asyl och får avslag på sin ansökan försvinner innan de hunnit avvisas av myndigheterna. I Kronoberg rör det sig om över 230 personer hittills i år.

– Jag är väldigt van vid att folk säger att de ska medverka och sedan sticker istället, säger Bengt Fransson som är chef för Migrationsverkets enhet i Uppvidinge.

Men ni är ju ändå en statlig myndighet, hur tänker du kring det?

– Jo, givetvis är det så att de som har ett avslag som vunnit laga kraft ska åka hem, men de har ju sina skäl för att stanna kvar i Sverige och de anser nog att besluten är felaktiga.

Hittills i år har 404 asylsökande i Kronoberg fått avslag på sin ansökan av Migrationsverket och besked om att de måste lämna Sverige. Samtidigt har 233 personer i Kronoberg som fått avslag försvunnit innan myndigheterna hunnit avvisa dem. Men vart de tagit vägen är det ingen som vet.

Att så många som hälften av dem som nekats asyl flyr undan myndigheterna är inget som Bengt Fransson reagerar över.

– Det är ju bara att konstatera att personen har avvikit och sedan är det för polisen att efterlysa dem. Jag är så van vid det.

Enligt Bengt Fransson är ansvariga politiker väl medvetna om att det är såhär det ser ut.

– De är nog väldigt medvetna om det. De får ju fortlöpande information från Migrationsverket, och jag är helt övertygad om att migrationsministern är helt insatt i de här siffrorna.

Vad kan ni göra för att minska andelen som försvinner?

– Ja då måste det nog till en lagändring där polisen får utökade möjligheter att ta människor i förvar. Nu för tiden är det inte möjligt att ta barn i förvar hur länge som helst.

 Lena Gustavsson
    lena.gustavsson@sr.se