Arbete i fokus i vårpropositionen

Fler jobb och lägre arbetslöshet, det var huvudpunkterna i 2004 års budgetproposition som lades fram på torsdagen.

Det är kampen mot arbetslösheten som står i fokus i regeringens vårproposition. Regeringen vill de kommande åren satsa 10 miljarder kronor på att få ner arbetslösheten och öka sysselsättningen i landets kommuner och landsting. Det skulle bland annat innebära att de arbetsmarknadspolitiska programmen utökas med 15 000 platser. För Kronobergs län skulle det innebära 1254 nya programplatser för de arbetslösa.

Ett annat led för att bekämpa arbetslösheten är en rad insatser inom byggbranschen.

I vårpropositionen fortsätter också satsningen på förskolan, där det föreslås 6000 fler anställda inom förskolan de kommande åren. För kommunerna i länet skulle det innebära att de tillsammans får ungefär 9 miljoner kronor i år för att stärka personaltätheten inom förskolan.