Bullerproblem hos Växjöföretag överklagas

En privatperson överklagar Växjö kommun beslut om bullergränser för företaget Alstom Power Sweden.

Mannen, som bor granne med industrin, som ligger på Öster i Växjö, menar att bullermätningarna som gjorts inte stämmer överens med verkligheten och att det bullrar både natt och dag.

Ett miljardföretag som Alstom borde kunde åtgärda bullerproblem, anser grannen i sin överklagan till länsstyrelsen