Kronoberg

Skogen bra hjälp i klimatarbetet

Ny framtida teknik ska hjälpa oss att få bukt med koldioxiden och klimatproblemen tror många. Men redan nu går det att göra mycket för att minska utsläppen - utan någon högteknologi.

En ny rapport som kommit säger att Sverige skulle kunna minska sina klimatutsläpp med mer än vad flyg, vägtrafik och sjöfart släpper ut årligen - om de stora pappersbruken och kraftvärmeverken fångade in sin koldioxid och pumpade ner den i jorden. Men det här är en teknik som ligger många år fram i tiden.

Vill stimulera användningen av trä
På Södra, som har massabruk i bland annat Mönsterås, vet man inget om just den här tekniken, men säger att det redan i dag - utan någon högteknologi - går att göra mycket för att minska koldioxidutsläppen.

– Det som vi redan har är fotosyntesen, det vill säga skogens och växternas förmåga att ta upp koldioxid. Att stimulera användningen av skogen, bygga hus i trä, göra produkter i trä som man senare kan använda som bränsle det är ett bra sätt att reducera utsläppen, säger Per Braconier, informationchef på Södra.

Fotosyntesen var det som en gång gjorde jorden beboelig för oss människor och för djuren. Alger och andra växter tog upp koldioxid och släppte ifrån sig syre.

Gröna växter god hjälp i klimatarbetet
Och även om vi nu släpper ut enorma mängder koldioxid när vi eldar med olja och kol, så kan gröna växter binda mycket utan att behöva avskiljas och pumpas ner i underjorden - till exempel om man bygger trähus, eller planterar skog. Eller tar tilllvara mer av den energi som finns i det trä som vi avverkar.

Per Braconier pekar på att man sedan i våras har världens första fossilfria massabruk - i Värö - och har startat tillverkning av talldiesel tillsammans med andra.

– Det är också ett sätt att tränga undan användningen av fossil energi.

Leif Johansson
leif.johansson@sr.se