Fridafors

Damm vid kraftbygge brast

Marken vid dammen vid Granö kraftstation strax norr om Fridafors har brustit och en väg har översvämmats och stängts av. Men enligt de senaste uppgifterna från räddningstjänsten ska inga hus i nuläget vara hotade, men det kan ändå bli tal om evakueringar.

Läckan i dammen upptäcktes vid fyratiden i morse och enligt räddningstjänsten läcker det nu ut cirka fem kubikmeter vatten i sekunden från det cirka fyra meter stora hålet i dammen.

Personal med grävmaskiner är på väg till dit för att säkra marken. Man ska också släppa på vattnet genom en förbifart.

Det finns ingen risk att hela dammen brister, enligt Sören Carlsson, räddningsledare på plats.

– Det som är mest akut är att få stopp på vattnet så att det inte underminerar området där det har brustit. Vi är rädda för att hålet blir större, sade han på morgonen.

Kraftstationens personal fanns vid kraftstationen och grävmaskiner skulle anlända på morgonen. Dammen, där brottet har skett på ena sidan, ligger alldeles före kraftstationen. Det finns fler dammar nedströms som reglerar Mörrumsån.

Dammen består av både betong och jordmassor. Det är en del av jordväggen som spolats bort och det har uppstått ett cirka fyra meter stort hål, enligt kraftbolaget Eon som äger kraftverket.

Till en början uppskattades vattenläckaget till cirka fem kubikmeter per sekund. Arbetet med att fylla igen hålet har inletts.

Eon har stoppat vattenflödet från sjön Åsen genom att stänga luckor vid Hacke kvarn som ligger mellan Åsnen och Granö kraftverk.

– Vi kan kontrollera vattenflödet, säger Jonas Andrén, informationschef vid Eon Vattenkraft.

Vattentillströmningen till kraftverket ska därmed minska successivt.

TT/Nyheterna Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se