Kronoberg

Ska öka förståelse för djurskyddskontroller

För att öka förståelsen för djurskyddskontroller har länsstyrelsen under september träffat 120 lantbrukare i länet.

Under träffarna som genomförts på fyra olika gårdarna har länsstyrelsen visat hur djurskyddskontrollerna går till i praktiken.

Bönderna som bjudits in till informationsmötena arbetar med mjölk-, nöttkötts- och fårproduktion och träffarna har genomförts i samarbete med LRF Sydost och KLS Ugglarp.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se