Kronoberg

Fler misstankar om människohandel ska utredas

Nu har en spetskompetensgrupp mot människohandel bildats i länet. Tanken är att gruppen ska fungera som en kunskapsresurs för myndigheter och leda till att fler misstankar utreds.

– Många känner att när man får en misstanke vad gäller människohandel eller prostitution, så stannar det vid en misstanke. Man saknar kunskap och vet inte hur man ska gå tillväga. Att det då nu finns personer man kan fråga och kontakta är ju då bra, säger Anna Ståhl, som är projektledare på länsstyrelsen.

Det var för två år sedan som regeringen presenterade en satsning mot prostitution och människohandel och projektpengar delades ut i landet för att bekämpa problemet.

Länsstyrelsen i Kronobergs län fick cirka 200 000 kronor. Pengarna har använts till en kartläggning över människohandel i länet, som visade på 45 misstänkta fall av människohandel för sexuella ändamål.

Nu har även en särskild spetskompetensgrupp med personal från polis, åklagare, migrationsverket, olika socialförvaltningar och länsstyrelsen bildats.

Syftet är att utbyta erfarenheter men också att sprida mer kunskap i ämnet.

För enligt Anna Ståhl så är ofta problemet att farhågor om människohandel inte rapporteras vidare till polis på grund av just okunskap.

– Det viktigaste är att man själv inte värderar hur viktig informationen är, utan att man istället går till polisen. Det är ju deras uppgift att värdera uppgifterna, säger Anna Ståhl.

För trots att länsstyrelsens kartläggning visade på 45 misstänkta fall av människohandel har inga förundersökningar inletts.

Men Anna Ståhl tror att den nya spetskompetensgruppen kan bidra till att fler misstankar utreds.

– Människohandelsfall är ju svårt att bevisa eftersom det är en dold verksamhet. Men självklart så hjälper det ju till att information leder vidare till de som ska ha den. Förhoppningen är att det ska vara ett steg på vägen i alla fall, säger hon.

Jerry Sandberg
jerry.sandberg@sr.se