Kronoberg

Granbarkborren ger inte upp

Granbarkborren går fortfarande hårt åt skogen. Framförallt i den östra delen av Kronobergs län skriver skogsstyrelsen i en rapport till regeringen.

I år beräknar Skogsstyrelsen att 100 000 kubikmeter granskog har angripits i stormområdet. Om skogsägarna inte hinner få ut träden från skogen i tid dör granarna på rot.

Oskadad är den här volymen skog värd omkring 50 miljoner kronor.

Dör träden på rot i skogen sjunker virkesvärdet kraftigt och kan inte säljas som timmer och massaved,  men virket duger och är efterfrågat  som energived, som just nu säljs till rekordhöga priser.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se