Växjö stift

Skarp kritik mot Thidevall - men han får behålla titeln

Ansvarsnämnden för biskopar riktar allvarlig kritik mot förre biskopen i Växjö stift, Sven Thidevall, för hur han agerade under vinterns förtroendekris. Men Thidevall får ändå behålla biskopstiteln och kyrkan vigningstjänst.

I vintras blossade konflikter upp på stiftskansliet i Växjö. Bland annat polisanmälde en kvinnlig medarbetare biskop Thidevall för hot och ofredande. Till slut gick det hela så långt att Sven Thidevall valde att säga upp sig från sin tjänst. På stiftet betonade man då att hans beslut var en följd av en djup förtroendekris och att Thidevall haft kraftiga kommunikationsproblem.

Ansvarsnämnden för biskopar som är ett av Svenska kyrkans tillsynsorgan, har nu granskat Thidevalls agerade för att se om det som hänt till och med är så allvarligt att han ska avkragas, det vill säga att han inte längre skulle få titulera sig biskop. Och i deras rapport som nu är klar, riktar nämnden skarp kritik mot Thidevall för hur han agerande under den här krisen. Han har enligt nämnden uppträtt på ett sätt som inte är försvarligt och dessutom tycker nämnden att Thidevall i sitt svar till dem, tonat ner sin egen roll i konfikten.

Men trots att han enligt nämnden skadat anseendet som en biskop bör ha, så är skadan inte tillräckligt stor för att frånta honom biskopstiteln. Han får också behålla sin rätt att viga. Men nämnden är inte enig, en ledamot anser att Thidevall borde avkragas.

Sveriges Radio Kronoberg har idag pratat med Sven Thidevall, han vill inte ställa upp på en intervju, men i ett kommentar via e-post skriver han:

-- Nu vet vi att jag hade kunnat vara kvar som biskop i Växjö, om stiftsstyrelsen hade följt Kyrkoordningen och anmält mig till Ansvarsnämnden. Det hade varit värdefullt om också stiftsstyrelsen granskats. Men tyvärr kan inte Ansvarsnämnden göra det, de kan bara granska biskopar.

– Stiftsstyrelsen i Växjö har lyckats etablera ett nytt kyrkopolitiskt faktum. En stiftsstyrelse kan numera göra sig av med den biskop som stiftet valt. Det blir det bestående resultatet av händelserna i Växjö. Stiftsstyrelserna har därmed fått ett nytt verksamt vapen mot bångstyriga biskopar. Vi riskerar att få tystare och försiktigare biskopar. Jag är inte alls säker på att det är den sortens biskopar vår kyrka behöver.

Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se