Kronoberg

Mammografi viktigt även för yngre

Var femte kvinna i Kronoberg som kallas till mammografiundersökning tackar nej eller låter bli att komma. Detta trots att mammografi gör att fall av bröstcancer kan upptäckas snabbare.

Det är framför allt de allra yngsta och de allra äldsta kvinnorna som inte kommer.

– När det gäller de yngre kvinnorna så tror jag att man inte är van att gå på mammografi, man tänker att man är så ung så att det drabbar inte mig. I den äldre åldersgruppen kan det vara så att man tycker att man är lite för gammal, säger Birgitta Andersson, överläkare och ansvarig för mammografiverksamheten i Kronoberg.

Var femte kvinna
Mammografi har funnits i Kronoberg sedan 1990. I dag kallas alla kvinnor mellan 40 och 74 år på undersökning med jämna mellanrum. Men var femte kvinna som kallas kommer inte.

– Ja, det är tråkigt, men man kan ju inte tvinga någon att komma för det är ju ett val man gör. Men vi skulle önska att vi låg högre i deltagarfrekvens.

Går varje gång
Flera kvinnor i timmen dyker upp på lasarettet i Växjö för att undersökas. Else Nyström är en av dem som alltid kommer när hon blir kallad till mammografi.

– Jag kommer varje gång. Möjligheten ges så varför inte ta den, det är väl vad jag känner.

1 av 200 har bröstcancer
Varje år är det runt 18 000 kvinnor i Kronoberg som gör mammografi. Och ungefär 1 av 200 undersökta kvinnor visar sig ha bröstcancer. Och upptäcks cancern tidigt är också prognosen bättre.

– Det kan ju vara så att för de kvinnor som faktiskt har en cancer så kanske vi hittar den senare än vad vi skulle ha gjort om de hade kommit på undersökning, säger Birgitta Andersson.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se