Kronoberg

Intresse för borgerlig begravning ökar

Det finns en ökad efterfrågan i samhället efter borgerliga begravningsförrättare och idag presenteras Växjö kommuns fyra ganska nyinrättade begravningsförrättare.

De fyra personer som kommunstyrelsen valt till uppdraget är Willemo Carlsson, Per-Anders Löthman, Björn W Stålne, Jaana Vainio.

Vem som helst kan förrätta en borgerlig begravning idag. Per-Anders Löthman säger att det är en service från kommunens sida att erbjuda förrättare till allmänheten.

– Fler och fler lämnar Svenska Kyrkan som medlemmar och därmed så har man ju också tagit ett steg som innebär att man inte kan nyttja kyrkans tjänster i alla avseenden. Det som också är en stor fördel med detta är att vi som borgerliga begravningsförrättare inte är bundna till någon särskild ceremoni eller formulär, utan vi gör det då oerhört personligt.

Thomas Graf
thomas.graf@sr.se