Långtidsarbetslösa ska kartlägga kulturminnen i länet

110 långtidsarbetslösa i Kronobergs län anställs nu av Skogsvårdsstyrelsen under två år.

Arbetet börjar den 17:e maj och då ska de arbetslösa ut i våra skogar för att precisera var olika kulturminnen finns, så att de sen kan skyddas.

- Målet är att de arbetslösa ska få arbetslivserfarenhet och ett ökat självförtroende igen, och på så sätt få lättare att få jobb efteråt, säger Tomas Nilsson på Skogsvårdsstyrelsen.

Projektet finansieras också av EU, Riksantikvarieämbetet och Arbetsförmedlingen. Sammanlagt anställer Skogsvårdsstyrelsen 5000 långtidsarbetslösa i hela Sverige.