Hovmantorp

"Vi vet att det har varit bly där"

De första förberedelserna för att undersöka marken kring den gamla glasbrukstomten i Hovmantorp är nu i full gång. Att en kartläggning av eventuella föroreningar görs välkomnas.

– Bra att man kommer i gång och undersöker vad som finns där. Vi vet ju att det har varit bly där, och tidigare har det varit liknande problem på andra sidan sjön, på sågverket, säger Jan-Åke Nyqvist som bor i Hovmantorp.

Men han tycker inte man ska röra omkring för mycket i marken.

– Sjön Rottnen är ju vattentäkt och man får ju vara försiktig där.

Tomten är igenväxt
Inghägnad med skyltar med texten "Området får ej beträdas Förorenad mark" ligger den gamla glasbrukstomten alldeles intill vattentäkten sjön Rottnen och med villor och marklägenheter som närmaste grannar. Tomten har varit närmast helt igenväxt av lövsly som nu röjs bort för att göra det möjligt med provtagning.

Soltan Mohammady arbetar med att med hjälp av olika instrument placera ut provtagningspunkterna efter en karta.

– Punkterna markerar jag på marken och så kommer då och borrar. De så kallade GV-punkterna, alltså grundvattenpunkterna, där ska grundvattennivån mätas.

Bly, arsenik och kadmium
Hovmantorps Nya Glasbruk var i drift mellan 1907 och 1977. Ytliga prover visar att det finns bly, arsenik och kadmium i marken och prover kommer att tas både i jord och grundvatten och dessutom i sediment i sjön Rottnen, sjön som är vattentäkt.

De första resultaten från provtagningarna kan vara klara kring månadsskiftet november/december.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se