Ljungby kommun

Socialstyrelsen kritiserar omsorgen

Socialstyrelsen kritiserar socialnämnden i Ljungby kommun för att man inte lever upp till kraven i socialtjänstlagen.

Det handlar bland annat om att personalen på ett av kommunens boende saknar kännedom om rutinerna för Lex Sarah-anmälningar. Det förs inte heller förtlöpande journalanteckningar och dokumentationen förvaras så att obehöriga kan få tag i den.

Kritiken kommer efter att boende kritiserat personalens bemötande och kvaliteten på omsorgen.

Senast vid årsskiftet ska Ljungby kommun redovisa till Socialstyrelsen vad man har gjort för att rätta till bristerna.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se