Vittaryd

Samlar namn för att rädda sin skola

Flera landsbygdsskolor i Ljungby kommmun riskerar att läggas ner. Vittaryds skola är en av de skolor som är i farozonen, och där gör eleverna nu vad de kan för rädda kvar sin skola.

Ljungby kommun håller nu på med en stor översyn av grundskolan och flera skolor i kommunen, främst på landsbygden, riskerar att läggas ner.

– Vi har en lista där det står att vi inte vill lägga ner skolan och varför och så får man skriva under där om man tycker att skolan ska få vara kvar. Och så har vi satt ut det här i Vittaryd, säger Anton Roos som går i sexan och är en av dem som dragit igång en namninsamling.

Hur många namn har ni fått ihop hittills?

– Det är nog ett 80-tal.

I dag finns det 16 grundskolor i Ljungby kommun, men till nästa läsår kommer de sannolikt att vara färre. För just nu håller politikerna på med en stor översyn av hela grundskolan. Många skolor, främst på landsbygden, har redan i dag mycket få elever och på flera håll kommer elevantalet dessutom att minska de närmaste åren. I Hamneda till exempel är det 20 elever i ettan till sexan, i Södra Ljunga 26 stycken och i Vittaryd 55.

"Någon eller några skolor kommer att stängas"
Vi måste gå mot större enheter, säger Bo Ederström (M) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Ljungby, men han vill i dag inte säga något om hur många eller vilka skolor som kommer att stängas, men klart är att det blir någon eller några, säger han.

Sjätteklassaren Anton Roos på Vittaryds skola har förståelse för att politikerna kanske måste stänga skolor, men inte just hans skola.

– Varför ska just vår skola läggas ner? Det finns ju andra skolor som är mindre. Annars kan ju de i Ljungby stänga ner någon av de skolorna och så kan de åka buss hit ner kanske så de vet hur det känns för oss.

Känslig fråga för politikerna
Den 3 november ska skolorganisationen upp på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och i mitten av november klubbas den i nämnden. Men eftersom det här är en mycket känslig fråga blir det sannolikt kommunfullmäktige som får ta det slutgiltiga beslutet och det sker isåfall i januari.

Och på Vittaryds skola fortsätter eleverna att samla in namnunderskrifter som sedan ska lämnas över till politikerna.

– Vi samlar ihop dem och räknar ihop hur många vi har. Sedan skriver vi på datorn att vi inte vill att skolan ska läggas ner och varför och sedan åker vi till kommunen och lämnar det där, säger Anton Roos.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se