Växjö

Störande stenkrossning på industriområde stoppas

En företagare på norra industriområdet i Växjö har under en lång tid bedrivit en form av störande otillåten täktverksamhet på sin tomt. 

Det anser miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö som nu förelägger företagaren att omedelbart sluta krossa sten och grus, med hot om vite på 40 000 kronor.

Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets utredning har företaget till och från under lång tid drivit en form av fördold täktverksamhet på tomten som ligger granne med många andra mindre företag och kontor på industriområdet.

Klagomål på damm och buller
Flera av företagen i närheten har klagat på damm och buller och i tisdags tog politikerna beslutet att förelägga företagaren att omedelbart upphöra med sin verksamhet och att han inte få ha upplag med grus, jord och sten på tomten, med hot om vite på 40 000 kronor.

– Platsen är olämplig för den här verksamheten med sortering av krossning och sortering av jordmassor, säger Daniel Erikson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Växjö.

Hur länge har företaget hållit på med det här?

Väldigt sporadiskt och tillfälligt, men under en lång period. Redan 1991 anmälde man att de skulle iordningsställa tomten och att det skulle ta tre månader, nu har det gått nästan 20 år och fortfarande vill man i ordningsställa tomten, säger Daniel Eriksson.

Från början fick alltså företagaren tillstånd att krossa material för att göra i ordning sin egen tomt, men har under årens lopp kört vidare med krossning och återvinning på ett otillåtet sätt, enligt miljö- och hälsoskyddskontoret.

Sju påstötningar från kommunen
Enligt Daniel Eriksson har företagaren genom åren fått påstötningar sju gånger från kommunen om att han inom en viss tid ska återställa tomten, sista gången med vitesföreläggande.

– Det hände tyvärr inget då heller, säger Daniel Eriksson.

Företagaren vill i dag inte kommentera miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.

Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sr.se