Kronoberg

Rekordavskjutning i årets älgjakt

Årets älgjakt beräknas ge det högsta antalet fällda älgar i Kronobergs län på många år. Älgstammen har växt till efter stormen Gudrun, något som också ger fler kollisioner mellan bil och älg.

Därför är det i år extra viktigt att jägarna skjuter de älgar som de tilldelats, säger Jonny Johansson från Älgskadefondföreningen.

– Vi hoppas ju att så många djur som möjligt blir avskjutna så att tilldelningarna hålls och det gör att olyckorna minskar efter jakten.

Kanske inte klarar alla
Här och var kan det finnas en risk för att tilldelningen inte klaras tror Jonny Johansson.

– På vissa områden med färre djur på sina marker och sämre födotillgång och vattentillgång kanske det blir så att man inte klarar att skjuta alla djur. Men det viktiga är att alla drar sitt strå till stacken och bidrar till att tilldelningen klaras.

2006 sköts drygt 1 500 älgar i länet, några år senare var siffran nästan 2 500. Det uppväxta lövslyet på alla stora hyggen efter stormen Gudrun har blivit ett välfyllt och lättåtkomligt skafferi för älgarna.

Sparar vissa älgar
Jonny Johansson tror inte att trafikintresset för färre älgar står i direkt motsättning till jägarintresset.

– Jägarna vill kanske spara vissa älgar och låta dem växa till sig, men vi är ju inte på något sätt ute för att utrota stammen, utan vi säger ju att det är viktigt att den hålls på en vettig nivå.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se