Kronoberg

Populärt med skogsmaskiner

Försäljningen av skogsmaskiner har fått en rejäl skjuts uppåt i takt med att optimismen vuxit inom skogsbruket. Under september fördubblades försäljningen av nya skotare.

Sett över de tre första kvartalen 2010 är registreringen av skotare för övrigt betydligt fler än under lågkonjunkturåret 2009.

Även inom lantbruket stiger försäljningen av traktorer, här ökar nyregistreringarna med 50 procent skriver Lantbrukets Affärstidning.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se