Växjö

Förslag på gratis julparkering i Växjö

Det kan bli gratis att parkera i centrala Växjö på lördagarna under julhandeln. För nu föreslår bland andra tekniska nämndens ordförande, Ulf Hedin (M), att avgiften slopas under de här lördagarna.

Ulf Hedin har tidigare försvarat de höga avgifterna i Växjö centrum.

– Vi är väl medvetna om att både privatpersoner, fastighetsägare och butiksägare i stan känner att det finns en stor konkurrens med bland annat handeln som etableras uppe på Samarkand. Och för att hjälpa till att marknadsföra Växjö centrum som ett bra alternativ så tycker vi att detta kan vara ett sätt att se om det ger någon god effekt.

Parkeringsavgifterna i centrala Växjö har kritiserats hårt från många håll, men politikerna har hela tiden försvarat avgifterna och hävdat att de inte ska ha någon större inverkan på centrumhandeln.

Men nu föreslår alltså bland andra tekniska nämndens ordförande Ulf Hedin (M) att parkeringsavgiften helt slopas i zon 1 under de fyra lördagarna före jul.

– Ibland är det ju så att även om man tror sig veta något så måste man kanske bevisa det på något sätt, eller visa att det gör någon skillnad om man gör något annat.

Hur mycket han centrumhandlarnas kritik spelat in?

– Det är klart att det spelar in, men det här handlar inte om parkeringsavgifternas vara eller inte vara utan det handlar om en marknadsföringsåtgärd för Växjö centrum.

Men varför bara under julhandeln?

– Vi tycker att man ska göra det här under en begränsad tid och se vad det får för effekter. Och eftersom det är under den här tiden som etableringen sker ute på Samarkand så tycker vi att det är en bra tidpunkt att göra detta, säger Ulf Hedin (M).

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se