Kronoberg

Polisen svarar på JO-kritik

Nu svarar Kronobergspolisen på kritiken från Justitieombudsmannen, JO, om att ärenden blir liggande för länge. Kritiken gäller en utredning om bedrägeri som blev liggande i femton månader utan att något gjordes.

– Många ärenden måste prioriteras på grund av lagstadgade tidsfrister, och ett visst bedrägeriärende eller annat ärende som inte faller in under någon sådan tidsfrist kan då bli liggande lång tid. Det är olyckligt men tyvärr blir det så ibland, säger Mats Lagerblad, operativ chef vid Kronobergspolisen.

Oacceptabel väntan
När till exempel våldsbrott ska prioriteras med tidsgräns enligt lag, är det alltså inte detsamma för många av bedrägerierna utan där sägs enbart att de ska handläggas skyndsamt. Enligt JO är det oacceptabelt att det inte vidtas några åtgärder i ett ärende på femton månader, och att man i ett sådant fall antingen måste utreda eller lägga ner förundersökningen.

Överhopade med ärenden
Enligt Mats Lagerblad är polisen överhopad med bedrägeriärenden och särskilt då bedrägerier via internet.

– De blir hela tiden allt fler, och att klara upp dem är en resursfråga, och det måste givetvis åtgärdas.

Mats Lagerblad tror att de flesta ändå har förståelse för att polisen har begränsade resurser.

– Sedan är det olyckligt om enskilda ärenden kan bli liggande, som man tycker, alldeles för länge.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se