Kronoberg

Vedklyvningskörkort skulle minska skador

Inför körkort för vedklyvning, det föreslår forskare. En ny undersökning visar att skador som uppstår vid vedklyvning kostar samhället 133 miljoner kronor varje år.

Körkortet som forskarna föreslår skulle gälla för att hantera cirkelsågar och vedklyvar.

De vanligaste skadorna är avslitna senor, nervskador och frakturer och de sker på fritiden.

Körkortet behövs bland annat för att tydliggöra vem som är ansvarig för olyckor som inträffar vid såg- och klyvolyckor på fritiden, menar forskarna.

För att undvika skador bör man hålla barn borta från maskinerna, arbeta ensam, ta pauser och behålla de skydd som finns på verktygen.

Följde 57 patienter
Forskarna bakom undersökningen från Skånes universitetssjukhus i Malmö och Ekonomihögskolan i Lund har under fem år följt 57 patienter som har behandlats för handskador vid handkirurgiska kliniken i Malmö.

Totalt kostar handskadorna samhället 133 miljoner kronor.

Förlorad livskvalitet
18 procent av summan motsvarar kostnader för sjukskrivning och sjukvård.

Resten är kostnaden för förlorad livskvalitet, skriver forskarna i en artikel som publiceras i medicintidskriften Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery.