Växjö

Fönsterföretag årets gasell

Rottneföretaget Kronfönster har fått utmärkelsen Årets Gasell. Det är Dagens Industri som delar ut priset till det bästa tillväxtföretaget i varje län.

Däremot rasar Kronoberg på listan över företag med bra tillväxt.

Just nu finns det bara elva företag i länet som klarar Dagens Industris krav på att få kallas gasellföretag.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se

Vad är en Gasell och vem vinner?

Gasellföretagen har levt upp till följande hårda kriterier:

Ett Gasellföretag:

• omsätter minst 10 miljoner kronor och har minst 10 anställda

• har mellan 2006 och 2009 minst fördubblat sin omsättning, och ökat

den varje år.

• har under samma period också varit lönsamt.

• har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller

fusioner.

• har sunda finanser.

Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till

grund för Gasellundersökningen. Det företag som har vuxit snabbast i

ett län vinner Gaselltävlingen i det länet. Tillväxten mäts som ökning

av omsättningen. Årets Supergasell, Sveriges snabbast växande företag,

utses på Dagens Industris Gasellgala i Stockholm 29 november.

Årets Gasellundersökning i regionen

Sammanlagt 695 svenska företag klarar i år kraven för att utses till

Gaseller. Det är en kraftig minskning jämfört med i fjol, då 1310

företag klarade Gasellkriterierna.

Antalet Gaseller län för län 2010 (antalet för 2009 inom parentes)

Kronobergs län: 11 (36)

Jönköpings län: 17 (54)

Kalmar län: 17 (29)