Långvarig strid om miljöföroreningar verkar vara över

Nu talar mycket för att det en gång för alla kan sättas punkt för den mångåriga striden kring miljöföroreringarna kring det nedlagda Böksholm bruk.

När resultaten av de senaste undersökningarna nämligen ska presenteras i kväll på ett möte i Drev visar dom inte på nåra exceptionella värden, och därmed finns det heller inte nåt som talar för en storskalig sanering av bottensediment i 100miljonersklassen som tidigare nämnts.