Kronoberg

NTF: "Inför trafikundervisning i skolan"

Rattonykterhet bland unga är ett ämne som måste belysas på andra sätt än genom körskolan och lärare. I klassrummen vill ungdomar istället höra de drabbade, polisen och andra personer i deras ålder prata om problematiken.

Trafikonykterhet får man gärna prata mer om i skolan, men då får man angripa ämnet på ett annat sätt tycker de tjejer som går i gymnasiet, som Sveriges Radio Kronoberg pratat med.

– Hela livet har man hört "man får inte dricka när man ska köra". Så det vet man verkligen. Det har hängt med hela skolgången.

– "Ni får inte göra det, ni får inte göra det" hör man hela tiden, säger en annan.

Trots att det är ett ämne som de flesta gymnasieungdomar någon gång under sin skoltid diskuterat så upplever många av flera att kunskapen i deras åldergrupp är dålig. Orsaken är att främst att de som belyser ämnet, oftast lärare eller körskola, inte tas på allvar.

– Ibland sitter man bara och skämtar med kompisar och skrattar. Om man verkligen ska lyssna skulle det vara bra om det kommer någon som har tagit droger och missbrukat, tycker en kille som går i tredje året på gymnasiet.

– Oftast är det vuxna som pratar om det, och man orkar inte riktigt lyssna. Det hade varit bättre om det kom unga och kunde köra lite lekar eller liknande, säger en tjej.

Att återinföra trafikundervisning i skolan, skulle vara ett bra sätt att belysa allvaret med rattonykterhet, tycker Nils Petter Gregersen på Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF.

– Under de senaste femton åren så har det nationella myndighetsstödet för skolans arbete med trafikfrågor varit väldigt litet.

Ines Micanovic
ines.micanovic@sr.se