Fortsatt krav på sanering från boende vid Böksholms bruk

En sanering av de förorenade sjöarna nedströms Böksholms bruk är det enda rätta. Det anser många av dem som bor i området efter måndagens informationsmöte.

Efter forskarnas rapport om att föroreningarna inte är så farliga talar miljömyndigheterna om att sätta punkt för de många årens utredningar kring Böksholm, och att det sannolikt inte kommer att bli någon sanering av sedimenten. Men det beskedet är de boende alltså inte nöjda med.

1979 las produktionen ner vid Böksholms sulfitfabrik, och fabriken revs. Då hade utsläpp från fabriken under flera decennier tagit vägen ut i Mörrumsåns vattensystem genom bland annat sjöarna Drevsjön, Övrasjön och Öjaren.