Ungdomars drickande i fokus i Växjö

Ungdomar dricker allt mer och allra mest ökar drickandet bland unga tjejer.

Det konstaterar statliga alkoholkommitén som försöker förebygga drickandet bland ungdomar.

På tisdagen besökte kommittén Växjö för att prata med kommunansvariga om just alkoholproblemet.

Och Växjö har lyckats bra med att förebygga fylleri bland ungdomar.

Nätverket Ungdom i centrum jobbar sen flera år med vuxna på stan och bygger på ett samarbete mellan kommun, kyrka, företag och olika organisationer.

Och projektledare Peter Lundgren tycker att vuxenengagemanget gjort att ungdomsfylleriet minskat framförallt vid dom stora festhelgerna som valborg och skolavslutningarna.