Nattpersonal i hemtjänsten kräver kortare arbetstid

De undersköterskor och vårdbiträden som jobbar natt i hemtjänsten i Växjö kommun kräver i öppet brev till kommunen att få sänkt arbetstid.

- Hårdare arbetsbelastning och hälsorisker är två av orsakerna, men det är också ett rättvisekrav, säger en av undersköterskorna, Britt-Marie Jansson.

Sjuksköterskorna i hemtjänsten har sedan tidigare fått förkortad arbetstid.

- Vi jobbar under samma förutsättningar och då är det inte mer än rätt att också vi får jobba 85 procent på en heltidstjänst, säger Britt-Marie Jansson.