Kronoberg

Södra höjer priset på massaved

Skogsindustrikoncernen Södra höjer priset på barrmassaved med 35 kronor per kubikmeter från och med årsskiftet.

Det nya listpriset blir 350 kronor per kubikmeter. De nya priserna gäller från och med kommande årsskifte, enligt ett pressmeddelande från Södra.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se