Sverige

Nya lagar träder i kraft vid nyår

När klockorna ringer i morgon natt så är det inte bara för ett nytt år utan också för nya lagar.

Bland annat träder en ny och starkare lag mot barnpornografibrott i kraft. En lag som ska ge starkare skydd också för äldre barn som skildras i pornografiska bilder. Det innebär att även om inte barnets ålder framgår av bilden så kan åtal väckas och personen i fråga dömas för barnpornografibrott.

En annan lagändring ger pensionärerna lägre skatt. Tanken är att förbättra pensionärernas ekonomi och på så sätt delvis motverka effetekterna av den så kallade bromsen i pensionssystemet.

Dessutom ändras tobakslagen. Ändringen syftar till att skärpa kontrollen över tobaksförsäljningen för att motverka olaglig försäljning av cigaretter till mindreåriga.

Och i samband med att vi går in i 2011 så flyttas valdagen. Idag röstar vi ju den tredje söndagen i september, men nu flyttas alltså valdagen till den andra söndagen i september.

Detta är för att ge den eventuella nya regeringen en chans att påverka sitt första budgetförslag och kunna göra förändringar av budgetprocessen.

Slutligen så ser en ny myndighet dagens ljus när det nya året gryr. Den nya myndigheten, Statens medieråd, kommer ersätta Statens biografbyrå. Den nya myndighetens uppgift kommer att vara att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan och att stärka dem som medieanvändare.

Det ska bland annat förverkligas genom att besluta om åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se