Växjö

Slutkrisat för (S) tycker Eneroth

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Tomas Eneroth från Växjö, som pekas ut som en av de personer som kan bli tänkbar efterträdare till partiledaren Mona Sahlin, anser nu att det är färdigkrisat inom socialdemokraterna

Han säger att självkritik är viktigt men efter krisrapporten som kom idag är det nu dags att utveckla politiken för att stärka socialdemokratin framöver.

I krisrapporten slås det fast att klyftorna i Sverige har ökat i trettio år, även under socialdemokratiska regeringar, en uppfattning som Eneroth inte delar.

Eneroth delar inte uppfattningen att Socialdemokraternas politik har bidragit till att vidga klyftorna i samhället.

-Däremot har stora delar av kommersialiseringen, inte minst i välfärds- och skolsystemen, inneburit att klyftor ökat. Där behöver socialdemokratin vara en stark motkraft framöver, säger han.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se