Kronoberg

Hårdare krav för att komma in på gymnasiet

1:43 min

Kraven för att komma in på gymnasiet har ökat med den nya gymnasieskolan och för de elever som går i nian nu och är först ut att välja till nya gymnasiet, blir det också kortare tid att att läsa upp betygen.

– Jag har valt ekonomi och juridik på Växjö Fria, säger Jenny Sellin som går i nian och som just valt till gymnasiet.

Räcker betygen till?

– Ja, det tror jag.

Vincent Aronsson har valt Restaurang och livsmedelprogrammet. Han säger att han tycker att det är roligt att laga mat.

Vet du vad det krävs för betyg?

– Det har jag faktiskt inte kollat ännu.

Tror du att du kommer in då?

– Ja, om jag går i skolan varje dag nu under våren.

Är det vad som krävs?

– Ja.

Ja, antingen har man betygen som räcker till den gymnasieutbildning man vill gå annars är det hårt jobb som gäller nu.

För att komma in på ett gymnasieprogram räcker det inte längre att ha godkänt i engelska, svenska och matematik. För de studieförberedande programmen krävs godkänt i 12 ämnen, och för de yrkesförberedande godkänt i åtta ämnen.

– Det är olika inträdeskrav till olika program och de är har höjts, säger Anders Elingfors som är rektor på Teleborg Centrum.

Tidigare var det också möjligt för eleverna att läsa upp betygen under sommaren då sista datum för antagningen var mer flexibel. Nu har elever som behöver komplettera betygen bara två veckor på sig efter att terminen slutat. Det betyder att kunskapsmålen i princip måste nås under skoltid, men eftersom beslutet om det nya gymnasiet kommit sent har de som går ut nian nu kort om tid på sig att förbereda sig:

– Ju längre man har kunskap om det här beslutet och vet förutsättningar ju lättare har man att ställa in sig på de ökade kraven, självklart är det så. Så årets elever har ju haft mindre tid på sig att förbereda sig på de utökade kraven, så är det, säger Anders Elingfors.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se