Växjö

Kommunen får bakläxa av miljödomstolen

Nu får Växjö kommun bakläxa av miljödomstolen. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd hade fått ett klagomål från en bullerstörd familj på Birkagatan i Växjö.

Där går trafiken mot Ronneby på riksväg 27 alldeles intill deras uteplats. Bullret är outhärdligt, skrev familjen till nämnden. Men miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnade ärendet utan åtgärd.

Så får man inte göra, anser miljödomstolen som familjen överklagade kommunens beslut till. Kommunen måste nu ta ställning till om man ska bygga bullerskydd längs vägen.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se