Kronoberg

Forskning ska hjälpa patienter med hjärtflimmer

1:56 min

150 000 svenskar har drabbats av hjärtflimmer, i vården är de ofta en bortglömd grupp. Nu ska en ny forskningsstudie i Jönköping förbättra livskvaliteten för patienterna.

– Vi ser om man kan förbättra behandlingen och om man kan förbättra livskvaliteten genom en strukturerad behandling säger hjärtläkaren Jan-Erik Karlsson som leder forskningen.

På medicinmottagning 1 på länssjukhuset Ryhov kommer patienter med förmaksflimmer. De är del av ett nytt forskningsprojekt. En av dem är Börje Gustavsson, hans oro har påverkat hans livskvalitet.

– Man vet ju aldrig, ska det fortsätta slå eller ska det sluta och i början var oron mer märkbar säger Börje Gustavsson.

150 000 svenskar har drabbats av hjärtflimmer. Det Jan-Erik Karlsson och hans team nu gör är att hos 200 patienter studera vad ökad information och kunskap hos patienterna skulle innebära.

– Vi har tagit hjärtflimmer med en klackspark, mycket fokus har istället legat på hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärtsvikt. Nu försöker vi se vad vi kan göra för patienter med förmaksflimmer, säger han.

Situationen i Kronobergs län liknar den i Jönköping. Enligt Olle Bergström, ansvarig klinikchef och hjärtspecialist i Växjö, är svårigheten är att hitta patienterna. Många kan ha hjärtflimmer utan att lida av det, men borde trots det äta medicin.