Lessebo

Vill ha förklaring om skolas agerande

Efter att tre elever vid en skola i Lessebo kommun stängts av från skolan, vill Skolinspektionen nu att kommunen kommer in med ett yttrande kring det som hänt.

Enligt en anmälan till Skolinspektionen stängdes eleverna av efter en konflikt med flera inblandade.

Skolinspektionen vill nu bland annat veta vad som legat till grund för besluten att stänga av eleverna, och om elever och vårdnadshavare getts tillfälle att yttra sig före det att besluten fattades.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se