Kronoberg

Vill öka granskningen av Regionförbundet

1:35 min

Regionförbundet södra Småland lägger för lite pengar på att granska den egna verksamheten. Det tycker Elsa Jönsson (S), ny revisor i Regionförbundet. Och hon kräver nu att budgeten för revisionen utökas rejält.

– Vi måste göra fler djupgranskningar för vi kan ju inte bara granska årsredovisningen och delårsbokslutet, säger Elsa Jönsson.

Varje år hanterar Regionförbundet södra Småland 640 miljoner kronor, och verksamheten är skattefinansierad. Merparten av pengarna går till Länstrafiken, men man driver också en mängd olika projekt.

En enda kontroll om året
Men granskningen av hur Regionförbundet använder sina pengar är knapphändig. För de 200 000 kronor om året som Regionförbundet avsatt till den egna revisionen räcker i princip bara till bokslut och årsredovisning. Under 2009 och 2010 gjorde revisorerna en enda kontroll om året. Och 200 000 kronor till revisionen är på tok för lite, säger Elsa Jönsson.

– Det är ju en stor verksamhet och det är mycket skattepengar så man måste ju kunna granska det riktigt.

Kräver 100 000 kronor mer
Elsa Jönsson kräver nu att budgeten för revisionen utökas med 100 000 kronor till 300 000 kronor per år, och beslut om detta fattar Regionförbundet södra Småland den 27 maj.

– Vi måste till exempel, som man gör i kommunen, titta på internkontrollen. Och nu är det ju väldigt aktuellt det här med hur man arbetar för att förebygga mutor och bestickning och så vidare. Det är sådana saker som är viktiga att titta på även i ett regionförbund, säger Elsa Jönsson.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se